Thursday, September 30, 2010

ಕವನೇ ಕವನೋತ್ಪತ್ತಿಹಿ ಹಿ ಹಿ ... 3

ಚಪ್ಪಲಿ ಸವೆದಿದೆ...

ಮನಸು ಮಂಕಾಗಿದೆ..

ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗಿದೆ..

ಮೈ ಮೈಸೂರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವಾಗಿದೆ...

ಕಾಲು ಮುಕ್ಕಲಾ ಮುಕ್ಕಾಬುಲ್ಲಾ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ...

ನಿದಿರೆ ರಜಾ ಹಾಕಿದೆ...

ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ... !!!

No comments: